Strategieontwikkeling MKB

Strategieontwikkeling voor het MKB bedrijf van 3 tot 80 medewerkers

Op zich is dit niet verwonderlijk. De MKB-ondernemer is sterk afhankelijk van een snel veranderende omgeving; hij kan, dus zijn toekomst minder goed plannen. Er is daarnaast weinig tot geen tijd voor dit soort zaken. Het huidige koude economische klimaat heeft er ook nog eens voor gezorgd dat we alle kosten maximaal hebben verminderd en er weinig ruimte over is voor innovatie en creativiteit.

Bovendien is er (nog) geen sterke traditie van strategische planning en er is door de bank genomen een gebrek aan kennis hoe strategische planning aan te pakken en uit te voeren.

Als dan ook nog, naast de afwezigheid van een strategie, al dan niet door het economisch klimaat, de resultaten (omzet en winst) zwaar onder druk komen te staan, ontstaat er een verscherpte focus op vandaag, het wordt een overlevingsslag.

Veel MKB bedrijven verkeren momenteel in deze stressvolle en stuurloze situatie. Het kompas ontbreekt.

Toch zijn er redenen te noemen die het systematisch ontwikkelen en implementeren van strategie juist nu zeer opportuun maken. Doordat men de focus op vandaag heeft gezet is men verblind door de externe ontwikkelingen in de branche, de markt, de concurrent. Het is niet alleen het onvoldoende waarnemen ervan, maar ook complexer geworden.

Daarnaast geeft een strategie, ongeacht de grootte van de onderneming, rust in de tent. De focus verschuift naar de toekomst, zonder het heden natuurlijk los te laten.

Een strategie geeft antwoord op drie vragen:

  1. Wat doet het bedrijf nu?
  2. Wat gebeurt er in de omgeving?
  3. Wat zou het bedrijf moeten gaan doen?

Michael Porter omschreef een strategie als volgt:

“Strategie kan beschouwd worden als het opbouwen van een verdediging tegen de concurrentiekrachten of het zoeken naar een positie, waar deze kracht de minste werking hebben”.

Deze aanpak is niet meer alleen bestemd voor grote ondernemingen. Juist kleine MKB bedrijven zijn gebaat  met een passende strategie ontwikkeling en planning. Zij beschikken over meer flexibiliteit, aanpassingsvermogen en snelheid. Zonder enige strategie ben je kwetsbaar.

Laatste Nieuwsberichten

De drie blunders in het personeelsdossier

Blunders De drie blunders in het personeelsdossier (Bron: PW-De Gids, Redactie, 18-06-2013) Zeker in tijden dat het financieel niet voor de wind gaat, is het noodzakelijk dat het ontslag van...

Generatiemanagement, de uitdaging groeit

Generatiemanagement Generatiemanagement, de uitdaging groeit Het zit eraan te komen dat we met 4 generaties op de werkvloer staan. Elke generatie heeft zijn eigen voorkeur als het gaat om de stijl...

Vloer wordt grijzer

Vloer wordt grijzer Reorganisaties HR Afdeling Bron: Nu.nl 10 april 2013De gemiddelde leeftijd op de werkvloer is vorig jaar weer verder opgelopen. Was de werkzame beroepsbevolking in 2011 nog...

Helft bedrijven wil HR-afdeling reorganiseren

Helft bedrijven wil HR-afdeling reorganiseren Reorganisaties HR Afdeling Bron: Intermediair PW, voor P&O professionals, 31-8-2012Een op de twee organisaties is van plan het komende jaar de...

Trainingsprogramma Persoonlijke effectiviteit P&O – adviseur

Training Persoonlijke effectiviteit P&O - adviseur Doelgroep HRM/P&O adviseurs, die de taal van bedrijfsvoering effectiever willen hanteren. Sociale Innovatie vraagt om de creatie van draagvlak....