Generatiemanagement

Generatiemanagement, de uitdaging groeit

Het zit eraan te komen dat we met 4 generaties op de werkvloer staan. Elke generatie heeft zijn eigen voorkeur als het gaat om de stijl van leidinggeven en de wijze waarop verschillende generaties oplossingen vinden.

Als we naar de CBS cijfers kijken zien we tot 2040 een bevolkingstoename van ongeveer 6%. Op zich niet bijzonder, maar als we verder kijken zien we dat het aandeel 65-plussers in die zelfde periode stijgt van 25% van de beroepsbevolking stijgt naar 50%. Terwijl het aantal jongeren stagneert rond de 20%.

Conclusie:

  • we moeten efficiënter gaan werken met onze eigen beroepsbevolking
  • we zullen op zoek moeten naar immigranten, omdat de beroepsbevolking anders niet op peil blijft
  • we gaan op zoek naar een betere balans tussen techniek en duurzaamheid.

Tegelijkertijd zien we in bedrijven dat de ’top’, zij die besluiten moeten nemen wordt bezet door de oudere generaties. De mate waarin de oude top kan sluiten met de jongere generaties is van wezenlijk belang om nieuwe werkwijzen, stijlen van leidinggeven en samenwerken de ruimte te bieden.

De vaardigheid ‘organisatiesensitiviteit’ zal aan waarde winnen, want dan beschik je over de vaardigheid om tussen de organisaties te gaan staan en de verschillen, wensen en behoeften te identificeren.

Naast ‘organisatiesensitiviteit zullen vaardigheden als ‘empathisch vermogen’ en ‘het omgaan met verantwoordelijkheden’ aan waarde winnen. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat wat niet past, passend gemaakt kan worden, dus de noodzakelijke beweging kan creëren in organisaties.

Er is dus ruimte voor verbetering als het gaat om het verbinden van de 4 generaties die samen op de werkvloer staan.

Laatste Nieuwsberichten

Strategieontwikkeling voor het MKB

Strategieontwikkeling MKB Strategieontwikkeling voor het MKB bedrijf van 3 tot 80 medewerkers Op zich is dit niet verwonderlijk. De MKB-ondernemer is sterk afhankelijk van een snel veranderende...

De drie blunders in het personeelsdossier

Blunders De drie blunders in het personeelsdossier (Bron: PW-De Gids, Redactie, 18-06-2013) Zeker in tijden dat het financieel niet voor de wind gaat, is het noodzakelijk dat het ontslag van...

Vloer wordt grijzer

Vloer wordt grijzer Reorganisaties HR Afdeling Bron: Nu.nl 10 april 2013De gemiddelde leeftijd op de werkvloer is vorig jaar weer verder opgelopen. Was de werkzame beroepsbevolking in 2011 nog...

Helft bedrijven wil HR-afdeling reorganiseren

Helft bedrijven wil HR-afdeling reorganiseren Reorganisaties HR Afdeling Bron: Intermediair PW, voor P&O professionals, 31-8-2012Een op de twee organisaties is van plan het komende jaar de...

Trainingsprogramma Persoonlijke effectiviteit P&O – adviseur

Training Persoonlijke effectiviteit P&O - adviseur Doelgroep HRM/P&O adviseurs, die de taal van bedrijfsvoering effectiever willen hanteren. Sociale Innovatie vraagt om de creatie van draagvlak....