In de praktijk

Wat levert de investering op?

Elke ondernemer stelt zichzelf de vraag: Wat levert de investering op? Om antwoord te krijgen op deze vraag, kunt u hierna lezen welke resultaten Martin heeft bereikt, hoe zijn aanpak was en wat de probleemstelling en vraag van het bedrijf was.

Een familiebedrijf dat al 40 jaar bestaat heeft sinds de crisis te maken met teruglopende verkoopaantallen en bedrijfsresultaten. Er is geen herstel. Het bedrijf kent daarentegen een grote klanttevredenheid. Het bedrijfsresultaat komt serieus onder druk te staan en de ondernemer overweegt beëindiging van het bedrijf.

Hoe kunnen we ons positioneren als retailer om een opgaande lijn te realiseren.

De Register Strateeg legt zijn focus om toegevoegde waarde. Doorlopen van interne en externe analyse, weten welke product|marktcombinatie winstgevend is. Visie opgesteld. Assortiment geëvalueerd en gerepareerd, van breed ondiep, naar smal en diep. Focus aangebracht. Om nieuwe markten aan te trekken worden Social media tools ingezet en de internet site geoptimaliseerd.

Turnaround van de dalende lijn. Stijging van omzet en resultaat. Dit proces is inmiddels een aantal jaren gaande en het resultaat blijft groeien. Ondernemer kan zich beter focussen omdat hij een visie heeft ontwikkeld en een budget heeft waarmee hij de vinger aan de pols kan houden.

Hier kan de opdrachtgever een leuke reactie achterlaten.

Naam opdrachtgever

Functie, eventueel bedrijfsnaam

Martin pakt aan verandert met succes!

Aanpakken en veranderen.