Strategisch Personeelsbeleid

Een voortdurend element in de bedrijfsvoering

Het personeelsbeleid wordt in de huidige arbeidsmaatschappij, waarin (technische) ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen, steeds belangrijker. Van werkgevers en werknemers wordt verwacht dat ze beschikken over voldoende flexibiliteit om met deze ontwikkelingen mee te gaan en goed te blijven presteren. Maar ook in de toekomst dient de arbeidsmarktpositie van de werknemer zo veel mogelijk veilig gesteld te worden. Hier komen we terecht bij het aspect duurzaamheid, oftewel duurzaam personeelsbeleid.

Het bereiken van organisatiedoelstellingen hangt onlosmakelijk samen met duurzaamheid. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever en werknemers om hun steentje bij te dragen om de markpositie van zowel de organisatie als de werknemer te verstevigen.

HR-Scan

De HR-scan inventariseert uw huidige positie ten opzichte van de gewenste positie. Naast enkele algemene vragen over de organisatie komen de volgende  onderwerpen aan de orde komen:

 • Missie, visie en doelstellingen
 • Cultuur en managementstijl
 • Management van gezondheid en vitaliteit
 • Loopbaanmanagement
 • Management van werkkenmerken (arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsinhoud en arbeidsvoorwaarden).
 • Verzuimmanagement
 • Management van verzuim en re-integratie
 • Toegespitste interviews met werknemers en leidinggevenden
 • Werkprocessen in kaart brengen

Het resultaat van de HR-scan ziet er als volgt uit:

 • Analyse van het verschil op basis van de bestaande en gewenste situatie
 • Wat moet er gebeuren om van de bestaande naar de gewenste situatie te komen
 • Presentatie van de HR-scan aan het management

Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de wens van de opdrachtgever stemmen we af welke wijze van inventariseren het beste aansluiten bij de huidige cultuur. Maatwerk dus.

Meer informatie?

Wilt u weten of deze aanpak interessant is voor u? Bel 06 Р47 83 48 09 of vul het contactformulier in. 

Waarom worden resultaten niet bereikt?

Martin pakt aan en verandert!

Waarom is Martin onze man?