HR Audit model voor het MKB

Wat valt onder een HR audit?

Afhankelijk van het moment en de omvang van de organisatie kunnen audits in 3 categorieën verdeeld worden:

Operationeel-Organisatorisch. De eenvoudigste HR-audit kan alleen een operationeel-organisatorische zijn. Is alles opgeslagen in het juiste bestand? Vaak worden dingen verkeerd opgeslagen en als gevolg daarvan kan een belangrijk stuk papier verloren gaan. Of een document wordt in een map opgeslagen die net niet zo vertrouwelijk is als zou moeten. Dit soort verkeerde ‘filen’ kan ook in computerbestanden voorkomen, niet alleen op papier.

Control-Compliance. Het tweede niveau van audit, en dat waar we het meest aan denken als we het hebben over ‘audits’, is een controle-compliance-audit. Hier wordt gekeken naar het beleid, de procedures en de praktijken om ervoor te zorgen dat wetten op de juiste manier worden nageleefd. Denk hierbij ook aan de wetgeving omtrent persoonsgegevens die onlangs van kracht werd. Een juist en actueel archiveringsbeleid op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk is nodig. Maar ook de risico’s zijn niet altijd overzichtelijk. En die kunnen behoorlijk groot zijn.

Tactisch-Strategisch. Het hoogste niveau van audit is een tactische, strategische HR-audit. Past HR in de strategische richting van de organisatie? Hoe implementeert HR zijn deel van het strategisch plan? Zijn de doelen geschikt? Welke rol heeft de HR afdeling? Welke toegevoegde waarde levert HR?

Moet interne HR de audit doen of is het beter om een ​​externe consultant te gebruiken?

Het antwoord hangt af van de reden waarom de audit in de eerste plaats nodig was. Niet elk waargenomen probleem, geeft aanleiding voor een audit. Echter HR is voor veel MKB bedrijven geen prioriteit. Kennis is daardoor onvoldoende op peil om de juiste inschattingen te maken en stappen te zetten.

Een andere reden om een ​​externe consultant te gebruiken, is dat het proces van een audit tijdrovend is en dat er vaak niet voldoende interne mensen zijn om het voor elkaar te krijgen, vooral als er een korte tijd voorbij is om het voor elkaar te krijgen.

Nadat een audit is afgerond, wat moet een bedrijf doen met de resultaten?

De audit is uitgevoerd om te ontdekken of er een probleem is. Als er een probleem is ontdekt, corrigeer het dan. Tenzij het een groot probleem is. Maak dan een plan van aanpak en gebruik de bevindingen als basis.

Zijn HR-audits iets dat regelmatig moet worden uitgevoerd?

De operationeel-organisatorische en control-compliance audit kan periodiek worden uitgevoerd. De strategische audit moet om de paar jaar worden uitgevoerd om te verzekeren dat de HR op schema ligt met het strategische plan.

Meer informatie?

Wilt u weten of deze aanpak interessant is voor u? Bel 06 – 47 83 48 09 of vul het contactformulier in. 

Waarom worden resultaten niet bereikt?

Martin pakt aan en verandert!

Waarom is Martin onze man?